Digitale beleidscyclus

Maak werk van een duurzaam en gedragen ICT-beleid met deze bootcamp. Fourcast begeleidt jouw school stap voor stap naar een kwaliteitsvol en future-proof beleid.

Inschrijven voor
deze ICT-bootcamp

01
Selectie van scholen

We gaan van start met een informatieronde van zes weken met verschillende online infomomenten. Je kan je inschrijven voor de ICT-bootcamp 'Digitale beleidscyclus' via een online inschrijvingsformulier.

We hanteren enkele selectiecriteria. Zo is het verplicht om een motivatietekst en een uiteenzetting van het bestaand ICT-beleidsplan te uploaden. Voor de motivatietekst van maximaal 750 tekens vragen wij het onderstaande sjabloon te hanteren.

02
Voorbereiding

Via een intakegesprek krijgt ons team van onderwijsexperten een concreet en volwaardig beeld van de huidige situatie in de school. Vervolgens stippelen we een uniek traject uit op maat van jouw school en gaan we samen aan de slag om een gedragen beleidsvisie te ontwikkelen. 

03
Van waarden tot visie

Onder begeleiding van Fourcast gaat het ICT-team van je school aan de slag om een unieke visie te ontwikkelen. In deze fase zullen zowel de ICT-coördinatoren als andere relevante personeelsleden en medewerkers van de professionele begeleidingsdiensten de vorming tot mediacoach doorlopen. 

04
Van visie tot planning

Tijdens de bootcamp voorzien we per school vijf digitale intervisies. De doelstelling van die verschillende contactmomenten is om af te stemmen met het ICT-team over het verloop van het traject. Onze experten staan klaar met advies op maat van jullie noden en behoeften.

Samen nemen we alle aspecten van het ICT-beleid onder de loep beginnend met de infrastructuur en de digitale vaardigheden van het team.

05
Van planning tot beleid

Het ICT-team van de school gaat - onder begeleiding van Fourcast - de prioriteiten en actiepunten op korte termijn en lange termijn identificeren. Het is cruciaal om een concreet actieplan uit te stippelen en te visualiseren. 

Met behulp van de KANBAN methode wordt het monitoren, wijzigen, verbeteren van beleid geoptimaliseerd in een interactief overzicht.

Schrijf je school nu in voor deze
ICT-bootcamp!

De inschrijvingen zijn opnieuw geopend! Grijp deze kans en stel je school kandidaat voor de ICT-bootcamp 'Digitale Beleidscyclus' (perceel 2). Indien jouw school al ingeschreven is, zul je automatisch ook deelnemen aan de selectie van de volgende ronden. U hoeft zich dus niet opnieuw in te schrijven.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.