Digitale beleidscyclus

Maak werk van een duurzaam en gedragen ICT-beleid met deze bootcamp. Fourcast begeleidt jouw school stap voor stap naar een kwaliteitsvol en future-proof beleid.

Inschrijven!

01
Geselecteerd? Let's get started!

Ben je ingeschreven voor het ICT-bootcamp 'Digitale beleidscyclus'?

Nadat je school geselecteerd wordt, gaan we van start met een intakegesprek. Ons team van onderwijsexperten krijgt een concreet en volwaardig beeld van de huidige situatie in de school. Vervolgens stippelen we een uniek traject uit op maat van jouw school

02
Van waarden tot visie

Onder begeleiding van Fourcast gaat het ICT-team van je school aan de slag om een unieke visie te ontwikkelen. In deze fase zullen zowel de ICT-coördinatoren als andere relevante personeelsleden en medewerkers van de professionele begeleidingsdiensten de vorming tot mediacoach doorlopen. 

03
Van visie tot planning

We plannen per school vijf digitale intervisies in om af te stemmen met het ICT-team over het verloop van het traject. Samen nemen we alle aspecten van het ICT-beleid onder de loep beginnend met de infrastructuur en de digitale vaardigheden van het team.

04
Van planning tot beleid

Het ICT-team van de school gaat - onder begeleiding van Fourcast - de prioriteiten en actiepunten op korte termijn en lange termijn identificeren. Het is cruciaal om een concreet actieplan uit te stippelen en te visualiseren.

Inschrijvingen binnenkort weer open

Jouw school inschrijven voor deze bootcamp? Vanaf februari 2024 gaan de inschrijvingen voor de ICT-bootcamp 'Digitale Beleidscyclus' (perceel 2) opnieuw open. Indien jouw school al ingeschreven is, zul je automatisch ook deelnemen aan de selectie van de volgende ronden. U hoeft zich dus niet opnieuw in te schrijven.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.