De lerarenbarometer

In 2022 organiseerde Fourcast de eerste editie van de lerarenbarometer. Ook dit jaar hebben we opnieuw een online bevraging gelanceerd waarin we polsen naar de visies en ervaringen van leerkrachten en ICT-coördinatoren op vlak van digitaal leren. Hoe ver staan we met de digitale transformatie in het onderwijs?

Download het rapport van 2023

Waarom een lerarenbarometer?

Ondanks de digitale versnelling in scholen is nog weinig geweten over de impact van de digitalisering op de leerkrachten. Door in kaart te brengen hoe zij omgaan met digitaal leren in de praktijk kunnen we scholen nog beter voorbereiden op de toekomst.

We lanceerden de online enquête in het kader van Sett Gent 2022. Tijdens de beurs organiseerden we twee rondetafelgesprekken (één voor basis- en één met ook op secundair onderwijs) met leerkrachten uit verschillende leeromgevingen.

Een tekenaar zette de inzichten en conclusies vervolgens om in deze illustraties. Je kan de rondetafelgesprekken nog steeds herbekijken op ons YouTube-kanaal.

De resultaten
van 2023

Een team experten ging aan de slag met de input en stelde een eindrapport op met hun analyses en conclusies.

We hebben de cijfers van dit jaar ook naast de resultaten van vorig jaar gelegd. In een uitgebreid rapport worden onder andere ICT-infrastructuur, beleid en integratie van digitale leermiddelen besproken. Benieuwd naar het volledige rapport? 

Download je exemplaar

van het onderwijzend personeel heeft een eigen toestel ter beschikking. In 2022 had slechts 78% een eigen toestel.

van de respondenten geeft aan dat er een duidelijke ICT-visie aanwezig is op school en die gecommuniceerd wordt naar het team. 

ENQuête

Lerarenbarometer 2024

Neem 10 minuutjes de tijd om onze bevraging in te vullen en help ons om de digitale transformatie van het onderwijs in kaart te brengen.

De link naar de lerarenbarometer van 2024 verschijnt binnenkort hier. 

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.