De lerarenbarometer

In 2022 organiseerde Fourcast de eerste editie van de lerarenbarometer. Ook dit jaar lanceren we opnieuw een online bevraging waarin we polsen naar de visies en ervaringen van leerkrachten en ICT-coördinatoren op vlak van digitaal leren. Hoe ver staan we met de digitale transformatie in het onderwijs?

Vul de lerarenbaromter 2023 in

Waarom een lerarenbarometer?

Ondanks de digitale versnelling in scholen is nog weinig geweten over de impact van de digitalisering op de leerkrachten. Door in kaart te brengen hoe zij omgaan met digitaal leren in de praktijk kunnen we scholen nog beter voorbereiden op de toekomst.

We lanceerden de online enquête in het kader van Sett Gent 2022. Tijdens de beurs organiseerden we twee rondetafelgesprekken (één voor basis- en één met ook op secundair onderwijs) met leerkrachten uit verschillende leeromgevingen.

Een tekenaar zette de inzichten en conclusies vervolgens om in deze illustraties. Je kan de rondetafelgesprekken nog steeds herbekijken op ons YouTube-kanaal.

De resultaten
van 2022

Een team experten ging aan de slag met de input en stelde een eindrapport op met hun analyses en conclusies. Daaruit blijkt onder andere dat:

Tijdens de opening van het Digital Transformation Center in Antwerpen werden enkele opvallende resultaten voorgelegd aan enkele kopstukken uit het Vlaamse onderwijsland, waaronder Jeff Van Poppel van Stedelijk Onderwijs Antwerpen en Katrien Bernaerts van Kenniscentrum Digisprong Onderwijs Vlaanderen.

Download je exemplaar

De helft van de scholen heeft géén duidelijke ICT-visie.

Zo’n 80% van de bevraagde leerkrachten geeft aan dat digitaal lesmateriaal en de multimediale aanpak een positieve impact hebben op het leerproces.

ENQuête

Lerarenbarometer 2023

Neem 10 minuutjes de tijd om onze bevraging in te vullen en help ons om de digitale transformatie van het onderwijs in kaart te brengen.

Lerarenbarometer invullen
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.