Aanleren van digitale competenties aan leerlingen met behulp van AI

De workshop "Aanleren van Digitale Competenties aan Leerlingen met Behulp van AI" is ontworpen om onderwijsprofessionals te voorzien van de benodigde inzichten en technieken om digitale vaardigheden effectief aan te leren via AI. Deze workshop is bijzonder relevant voor docenten, ICT-coördinatoren en onderwijsontwikkelaars die zich richten op het integreren van digitale competenties in hun onderwijsprogramma's.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[AI.B.058]

Basisbegrip van AI en de toepassing ervan in het onderwijs van digitale competenties;Demonstratie van specifieke AI-gereedschappen en -platforms die gebruikt kunnen worden om digitale vaardigheden aan te leren, zoals programmeerhulpmiddelen, data-analyse software, en interactieve leerplatforms;Praktijkvoorbeelden van hoe deze tools effectief kunnen worden ingezet in het lesgeven bij: Typen en Tekstverwerking, Zoekopdrachten uitvoeren, Programmeren en coderen, Digitale communicatie, Creëren van digitale inhoud, Probleemoplossend denken, Cyberveiligheid, Digitale ethiek.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.