ICT-bootcamps

Maak werk van een sterk en innovatief ICT-beleid dankzij de ICT-bootcamps. Ontdek de twee bootcamps en schrijf je in om deel te nemen aan het optimale digitale transformatietraject voor jouw school!Er zijn ook ICT-bootcamps 2.0 voor secundair, BUSO, DKO en volwassenenonderwijs.

Ontdek ICT-bootcamps 2.0 hier

WAt houdt het in?

Samen werk maken van een
duurzame digitalisering

De ICT-bootcamps zijn een vormings- en ondersteuningsproject van het Kenniscentrum Digisprong van de Vlaamse overheid. Een succesvolle digitale transformatie op school volgens het DigCompEdu-kader? Dankzij de ICT-bootcamps versterk je het ICT-team op school met een toolbox aan methodieken en digitaal lesmateriaal.

Veelgestelde vragen

Kan mijn school zich inschrijven voor de beide bootcamps?

Ja, het is mogelijk om je kandidaat te stellen voor de twee bootcamps. Let op: het traject "Digitaal groeien' is enkel beschikbaar voor het basisonderwijs. 

Zijn de ICT-bootcamps platformonafhankelijk?

Ja, het maakt niet uit welk platform je school gebruikt. De ICT-bootcamps zijn beide aangepast voor scholen die gebruik maken van Google, Office 356, Apple en andere open source software.

Over elke EdTech toepassingen moet mijn school beschikken?

De ICT-bootcamps staan los van specifieke toepassingen. Elke school kan gebruik maken van de ondersteuning, onafhankelijk van de reeds gebruikte toepassingen en/of vaardigheden van de leerkrachten.

Wanneer weet ik of mijn school kan deelnemen aan de ICT-bootcamps?

De ICT-bootcamps vinden plaats in verschillende periodes. De eerste scholen weten halverwege maart 2023 al wanneer ze aan de slag zullen gaan.

Kan ik kiezen in welke ronde ik inschrijf?

Neen, om voldoende in te zetten op een spreiding van scholen kunnen die optie niet aanbieden. Bij de selectie zal je school een ronde toegewezen krijgen.

Hoeveel kost een ICT-bootcamp voor mijn school?

De bootcamps worden kosteloos aangeboden door het Kenniscentrum Digisprong.

Wie moet het inschrijvingsformulier invullen?

Aangezien de bootcamps gekoppeld zijn aan een specifieke school, vragen we aan de directieleden om het inschrijvingsformulier in te vullen en door te sturen.

Kan onze school eind augustus al starten met de ICT-bootcamp?

Elke school zal na de voorbereidingsfase al enkele stappen zelfstandig kunnen zetten. Als school heb je de keuze om te kiezen wanneer je dat werk wil inplannen. De eerste fysieke sessies op scholen zullen pas plaatsvinden vanaf september 2023.

Hoeveel leerkrachten kunnen deelnemen aan de bootcamp ‘Digitaal groeien’?

Binnen de bootcamp ‘Digitaal groeien’ is er ruimte voorzien om 3 tot 4 groepen van maximaal 20 leerkrachten te ondersteunen per school. Indien er meer leerkrachten zijn, stemmen we in de voorbereidingsfase goed af om zoveel mogelijk rendement uit de professionalisering te halen.

Wat is de verwachte tijdsinvestering?

Voor de de ICT-bootcamp ‘Digitaal groeien’ moet je rekening houden met 15 uur per deelnemende leerkracht en 38 uur in totaal als school, verspreid over 4 maanden.

Voor de de ICT-bootcamp ‘Digitale beleidscyclus’ moet je rekening houden met een tijdsinvestering van 23 uur, verspreid over verschillende participanten en een maximale periode van 5 maanden.

Wat als mijn school al een Digisnap heeft afgenomen? 

Indien je school al een Digisnap rapport heeft dan zullen deze resultaten gebruikt worden tijdens het project.

Wat zijn de selectiecriteria?

We houden rekening met de onderstaande criteria:
A. Scholen die eerder inschrijven hebben een grotere kans om geselecteerd te worden.
B. We polsen bij de inschrijving voor een ICT-bootcamp naar je motivatie, je verwachtingen, beschikbare tijdsinvestering en beoordelen het ICT-beleidsplan van de school.
C. Binnen de ICT-bootcamps zorgen we voor voldoende spreiding tussen scholenkoepels, geografie en onderwijsniveau.

Hoeveel scholen worden er geselecteerd?

Voor de bootcamp ‘Digitaal groeien’ is er plaats voor 104 basisscholen.
Voor de bootcamp ‘Digitale beleidscyclus’ is er plaats voor 75 scholen.

Wat als mijn school geen ICT-beleidsplan heeft?

Een ICT-beleidsplan is geen verplicht document voor een school. Voeg bij je inschrijving wel een document toe dat de huidige stand van zaken op vlak van digitalisering beschrijft. Denk hierbij aan de toestellen die jullie gebruiken, welke platformen en/of zaken waarmee jullie op dit moment aan de slag zijn.

Kan ik inschrijven als scholengroep? 

Enkel scholen (met een individueel instellingsnummer) kunnen inschrijven. Indien meerdere scholen van een scholengroep willen deelnemen, dan vragen we aan de directie van de scholen om het inschrijvingsformulier in te vullen.

Is het mogelijk een andere beginsituatie-analyse af te nemen i.p.v. DigiSnap?

Neen, binnen het traject werken we steeds met Digisnap aangezien deze toepassing afgestemd is op de Europese richtlijnen en ook gecontextualiseerd werd naar onze onderwijscontext.

Waar vinden de ICT-bootcamps plaats?

Sommige onderdelen van een bootcamp gaan online door, voor fysieke workshops en sessies komen we steeds naar je school.

Wie maakt deel uit van het ICT-team in de ICT-bootcamp ‘Digitale beleidscyclus’?

De ICT-coördinator is binnen het traject het aanspreekpunt van de school maar het ICT-team zorgt voor de nodige input op vlak van visie en prioriteiten. Zorg ervoor dat je ICT-team bestaat uit een divers team van leerkrachten en beleidsmedewerkers. Ook leerlingen en/of ouders kunnen in principe deel uitmaken van dit team.

Welke onderwijsniveau’s mogen deelnemen aan de ‘Digitale beleidscyclus’?

De ICT-bootcamp ‘Digitale beleidscyclus’ is beschikbaar voor zowel het reguliere als buitengewoon onderwijs op alle onderwijsniveaus. Ook instellingen uit het volwassenenonderwijs mogen deelnemen.

Dag

Educational Innovation Expert

Contacteer Dag

Klaar om vandaag werk te maken van het onderwijs van morgen? Contacteer ons, zodat we samen kunnen nagaan hoe we jou het beste kunnen helpen.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.