Certificeringstrajecten

Google en Microsoft kozen Fourcast als Specialized Education Partner op basis van onze expertise op vlak van pedagogische ondersteuning. Daarom mogen we op scholen opleidingstrajecten organiseren om verschillende certificaten te behalen.

Benieuwd naar onze certificeringstrajecten?

Reken op Fourcast om werk te maken van je certificeringstrajecten

Contacteer ons team

Samen bouwen aan digitaal onderwijs
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.