Certificeringstrajecten

Google en Microsoft kozen Fourcast als Specialized Education Partner op basis van onze expertise op vlak van pedagogische ondersteuning. Daarom mogen we op scholen opleidingstrajecten organiseren om verschillende certificaten te behalen.

Contacteer Joëlle

Head of Digital Transformation

Reken op Fourcast om werk te maken van je certificeringstrajecten

Contacteer Joëlle

Head of Digital Transformation
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.