podcast

Babysteps naar het onderwijs van morgen

Op de ICT-praktijkdag in Leuven schuiven drie kopstukken uit het Vlaamse onderwijsland samen aan tafel bij onze onderwijsexpert Roeland. Een inspirerend gesprek over het lerarentekort, ICT in de klas en de toekomst van ons onderwijs. Een podcast medemogelijk gemaakt door Soundtrap by Spotify.

Luisteren

Fourcast in de kijker

Lees hier alle artikels en persberichten over Fourcast in het onderwijslandschap
Lees meer

BEVRAGING

De lerarenbarometer

In een jaarlijkse bevraging polsen we naar de ervaringen, visies en opinies van leerkrachten, ICT-coördinatoren en directie rond het ICT in de klaspraktijk.

Lees meer
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.