Digi-journey

Jouw school digitaal in beweging? 12 zaken om rekening mee te houden.

6/10/2021

Verandering begint bij kennis over de huidige situatie

Fourcast for Education denkt met je mee en ontwikkelde een slimme bevraging, DigiSlim. Met DigiSlim onderzoek je de beginsituatie van de school en breng je in kaart waar de school staat op vlak van ICT. Met de bevraging creëer je DigiSlim-mogelijkheden vertrekkend vanuit eigen sterktes binnen je team. De mogelijkheden van een team reiken tot immers aan de grenzen van hun kunnen. Door die grenzen te onderzoeken, krijg je inzicht in je groeimogelijkheden.


We gaan niet alleen na hoe goed het team al met bepaalde tools kan werken en of ze deze al inzet in haar lespraktijk, maar we brengen ook de digitale talenten in beeld. Daarnaast kijken we ook naar hoe leerkrachten omgaan met verandering en in hoeverre ze zich willen bijscholen en of dit aansluit bij de ICT-visie van de school.

Dit zijn de componenten die we in de DigiSlim kunnen opnemen:

 • Verandering: Hoe staat jouw team tegenover technologie in de klas?
 • Visie: Is de visie van het team in lijn met die van de school?
 • Infrastructuur: Heeft elke leerkracht toegang tot het juiste materiaal om op de schoolvloer digitaal onderwijs te kunnen realiseren? 
 • Ondersteuning vanuit de school: Is er voldoende ondersteuning bij technische en didactische vragen?
 • Professioneel engagement: In hoeverre gebruiken de leerkrachten nu al digitale technologie in hun professionele omgeving? 
 • Digitale leermiddelen: In hoeverre gebruiken, vinden, creëren en delen leerkrachten digitaal lesmateriaal?
 • Lesgeven en leren: In hoeverre gebruiken leerkrachten digitale tools bij leren en lesgeven? 
 • Evalueren: Gebruiken de leerkrachten al digitale tools bij het evalueren en toetsen van hun leerlingen? 
 • Leerlingen ondersteunen: Hoe zetten leerkrachten digitale hulpmiddelen in om leerlingen te helpen leren? 
 • Aanleren van digitale competenties: Hoe faciliteren leerkrachten de digitale competenties van leerlingen?
 • Go Google Workspace: Hoe ver staan leerkrachten in hun vaardigheden rond werken met Chromebooks/Google Workspace en andere digitale tools.
 • Opleidingstraject: Welke expertise is reeds aanwezig en waar liggen de interesses van leerkrachten.

Wat doet Fourcast for Education voor jou?

Je kan je voorstellen dat zo’n bevraging invullen wel wat tijd vraagt van jouw team. Om de beste responsgraad te bekomen, helpen we graag mee via een inspirerende, interactieve online kick-off. Op basis van de resultaten doen wij via een e-book een praktische en visuele aanbeveling op maat van de school, aanbevelingen die een team digitaal in beweging zetten. Fourcast draagt een cultuur van vaardigheden en een passie voor oplossingen. Een praktisch en overzichtelijk rapport dat kan je delen met je team. Vergeet niet, communicatie en betrokkenheid zijn de sleutels tot succes bij een Digisprong!

De mooiste puzzel is degene die je zelf legt, en Fourcast for Education helpt je graag om alle stukjes op hun plaats te laten vallen met onze Digipacks

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.