Google Workspace

De nieuwe updates in Google Drive

1/19/2023

Nieuwe standaardinstellingen in Google Drive

Vanaf 23 januari 2023 worden enkele updates gelanceerd voor de standaardinstellingen van gedeelde Drives en de mogelijkheid om gedeelde Drives aan te maken in Google Workspace for Education. Met de huidige standaardinstelling voor gedeelde Drives kan iedereen in de school/scholengroep een onbeperkt aantal gedeelde Drives maken, zonder een limiet voor de hoeveelheid documenten, afbeeldingen, presentaties enzovoort die daarin opgeslagen kunnen worden. Vanaf maandag 23 januari 2023 wordt een standaard limiet van 100 GB per gedeelde Drive ingesteld. Als beheerder van het Google Workspace for Education domein kan je zelf een limiet instellen.

Wat betekent dat concreet?
  • Als de domeinbeheerder een opslaglimiet voor gedeelde Drives heeft ingesteld, verandert er niets aan de opslaglimieten voor gedeelde Drives.
  • Als de beheerders in het domein van uw klant geen opslaglimiet voor gedeelde Drives hebben ingesteld wordt de limiet van 100 GB toegepast op alle gedeelde Drives. De Drives die groter zijn dan 100 GB worden automatisch ingesteld als alleen-lezen en gebruikers kunnen dan geen items meer uploaden.
  • De mogelijkheid om gedeelde Drives te maken wordt standaard uitgezet voor alle gebruikers, tenzij een beheerder in het domein die instelling om gedeelde Drives te maken, heeft gewijzigd.

Wat moet je doen?

We raden aan de pagina over Opslaglimieten instellen in het Google Helpcentrum te bekijken om te zien hoe je snel en eenvoudig de opslaglimieten kan instellen voor gedeelde Drives. Neem daarnaast ook een kijkje naar hoe actieve gedeelde Drives worden gebruikt door in de Beheerdersconsole naar Opslag > Alle gedeelde Drives bekijken te gaan. Beheerders kunnen deze instellingen voor het limiet altijd wijzigen, ook nadat de nieuwe standaardinstellingen zijn uitgerold.
Indien je de standaardinstelling voor het aanmaken van gedeelde Drives wil wijzigen, ga je naar Apps > Google Workspace > Drive en Documenten > Instellingen voor delen. Klik op Gedeelde Drives maken, en pas de instelling voor het maken van gedeelde Drives.

  1. Vink het vakje aan voor Voorkomen dat gebruikers in [naam van uw onderwijsinstelling] nieuwe gedeelde Drives kunnen maken, en sla op.
  2. Haal het vinkje weg voor Voorkomen dat gebruikers in [naam van uw onderwijsinstelling] nieuwe gedeelde Drives kunnen maken, en sla op. De bestaande standaardinstelling wordt dan overschreven en de huidige instelling wordt behouden als de nieuwe standaardinstelling wordt uitgerold.
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.