Digitaal groeien

Samen met Fourcast wordt digitaliseren kinderspel! In de ICT-bootcamp 'Digitaal groeien' gaan leerkrachten en onderwijzend personeel aan de slag met digitale leermiddelen.

Inschrijven deze
ICT-bootcamp

01
Selectieprocedure

We gaan van start met een informatieronde van zes weken met verschillende online infomomenten. Je kan je inschrijven voor de ICT-bootcamp 'Digitaal groeien' via een online inschrijvingsformulier.

We hanteren enkele selectiecriteria. Zo is het verplicht om een motivatietekst en een uiteenzetting van het bestaand ICT-beleidsplan te uploaden. Voor de motivatietekst van maximaal 750 tekens vragen wij onderstaande sjabloon te hanteren.

02
Voorbereidingstraject

Wanneer jouw school geselecteerd wordt om deel te nemen aan de ICT-bootcamp, starten we met de voorbereiding van het traject. Eerst zullen jullie een kernteam samenstellen dat het traject zal doorlopen. Dankzij een online bevraging krijgt ons team een compleet beeld van de beginsituatie op jullie school. Daarna plannen we een kennismakingsgesprek in om de missie, visie en strategie te bespreken. In een tweede gesprek bekijken we samen de resultaten van de Digisnap waarna we een professionaliseringsplan op maat kunnen uitstippelen

03
Professionaliseringsplan

We vliegen erin met een inspirerende kick-off! In deze inleidende infosessie gaan we dieper in op de verschillende stappen in jullie persoonlijke professionaliseringsplan. In een adaptieve en interactieve module nemen we de digitale competenties van de leerkrachten onder de loep volgens het DigCompEdu-kader. Vervolgens organiseren we workshops voor elk niveau (A tot C), de focus ligt hierbij op het actief ontwikkelen van digitale, pedagogische vaardigheden. Aansluitend op de coaching- en implementatieronde organiseren we een intervisie met alle betrokken deelnemers om met en van elkaar te leren.

04
Evaluatie en monitoring

Na afloop van het vooropgestelde professionaliseringsplan gaan we de coaching en intervisie evalueren. Werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt? Wat zijn de volgende stappen om verder digitaal te groeien? We ontwikkelen een professionaliseringsblauwdruk op maat van jullie school. Dit rapport bestaat uit een uitgebreid overzicht van de aanpak, een portfolio van de school, een evaluatierapport van het doorlopen traject en extra suggesties en aanbevelingen.

05
Nazorg

In een ondersteunende sessie wordt de hele professionaliseringsblauwdruk toegelicht. We blikken terug op het traject, gaan dieper in op de lessons learned en geven concrete aanbevelingen met oog op de toekomst. 

Grijp je kans en schrijf vandaag in!

Stel je school kandidaat voor de ICT-bootcamp 'Digitaal groeien' (perceel 1). De inschrijvingen staan open voor nieuwe scholen. Indien jouw school al ingeschreven is, zul je automatisch ook deelnemen aan de selectie van de volgende ronden.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.