AI-beleid op school en tips voor het omgaan met evaluatie

De sessie "AI-beleid op school en tips voor het omgaan met toetsing" is ontworpen om schoolbestuurders, docenten en coördinatoren te begeleiden bij het ontwikkelen van een beleid rond het gebruik van generatieve AI in het onderwijs, met een specifieke focus op toetsing en beoordeling. Deze sessie is bijzonder nuttig voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van beleid en het toepassen van AI-technologieën in het onderwijs.

DigCompEdu niveau:

X

Platform:

AI

Focus van de training:

Beleid

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[BAI.X.400]

AI in onderwijs, met speciale aandacht voor toetsing en beoordeling;Ethische overwegingen zoals privacy, bias, en toegankelijkheid in AI-gebaseerde toetsing;Concrete tips voor verantwoord omgaan met AI in het onderwijs;Richtlijnen voor het opstellen van een schoolbeleid dat zowel de mogelijkheden van AI benut als de risico's beheerst;Praktische tips en ideeën voor het implementeren van AI-tools bij toetsing.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.