AI inzetten om evaluatiestrategieën te optimaliseren

De workshop "AI Inzetten om evaluatiestrategie te optimaliseren" is speciaal ontworpen voor onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in het toepassen AI om hun evaluatieprocessen en -strategieën te verbeteren. Deze workshop richt zich op docenten, toetsontwikkelaars, en onderwijskundigen die zich bezighouden met het beoordelen van leerprestaties en het ontwikkelen van effectieve evaluatiemethoden.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[AI.B.056]

Basisbegrip van AI en de rol ervan in het onderwijs, specifiek gericht op evaluatie;Praktijkvoorbeelden van tools kunnen worden ingezet voor het ontwerpen van efficiëntere en nauwkeurigere evaluaties;Demonstratie van AI-tools zoals, het genereren van toetsvragen, plagiaatdetectietools, SEL-vaardigheden, geautomatiseerde toetsingssystemen, data-analyse, gamification met adaptieve mogelijkheden en AI-gebaseerde feedbackmechanismen, …;Bespreking van ethische overwegingen, waaronder privacy, bias en de rol van menselijke beoordeling bij AI-geassisteerde evaluaties;Richtlijnen voor het waarborgen van eerlijkheid en transparantie in AI-gestuurde evaluaties.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.