AI inzetten om samenwerking tussen leerlingen te bevorderen

De workshop "Leerlingen Ondersteunen met AI als Assistent" is ontwikkeld om onderwijsprofessionals inzicht te geven in hoe AI kan worden ingezet als een waardevolle assistent in de ondersteuning van leerlingen. Deze workshop is bijzonder relevant voor leraren, begeleiders, en onderwijsassistenten die geïnteresseerd zijn in het toepassen van AI-technologieën om de leerervaring en -ondersteuning van studenten te verbeteren.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[AI.B.054]

Basisbegrip van AI en de potentie ervan in het onderwijs, met een focus op leerondersteuning;Overzicht van actuele AI-gereedschappen en -toepassingen die gebruikt worden voor het ondersteunen van leerlingen;Demonstratie van specifieke AI-tools zoals gepersonaliseerde leerplatforms, AI-tutoren en adaptieve leersystemen;Praktijkvoorbeelden van hoe deze tools kunnen worden ingezet om leerlingen te ondersteunen en te begeleiden;Richtlijnen voor het verantwoord en effectief inzetten van AI in het onderwijs.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.