AI inzetten om zelfsturend leren bij je leerlingen te bevorderen

De workshop "Zelfgestuurd Leren met AI" is ontworpen om onderwijsprofessionals, waaronder docenten te onderwijzen over hoe AI kan worden gebruikt om zelfgestuurd leren te ondersteunen en te verbeteren. Deze workshop is ideaal voor degenen die geïnteresseerd zijn in het toepassen van innovatieve technologieën om zelfstandig leren bij leerlingen en studenten te bevorderen.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[AI.B.052]

Hoe kan AI het zelfgestuurd leren ondersteunen?;Overzicht van actuele AI-technologieën en -tools die zelfgestuurd leren bevorderen:informatie vinden, vragen stellen, feedback krijgen en nieuwe vaardigheden oefenen, adaptieve leermiddelen, voortgang van leerlingen;Praktische voorbeelden van AI-tools;Voordelen en uitdagingen.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.