AI is meer dan alleen generatieve AI. Een co-teacher in je klas

De workshop "AI is Meer dan Alleen Generatieve AI: Een Co-Teacher in je Klas" is ontworpen om onderwijsprofessionals een breed begrip te geven van de diverse toepassingen van AI in het onderwijs, met een speciale focus op de rol van AI als ondersteunende 'co-teacher'. Deze workshop is geschikt voor docenten, onderwijsontwikkelaars, en schoolbestuurders die geïnteresseerd zijn in het integreren van AI-technologieën in hun lespraktijk.

DigCompEdu niveau:

A

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[AI.A.051]

Introductie tot verschillende vormen van AI in het onderwijs;De rol van AI als ondersteunende 'co-teacher', inclusief het personaliseren van leertrajecten, het bieden van onmiddellijke feedback, en het assisteren bij beoordelingen;Integratie en Implementatie;De pedagogische impact van AI in de klas en het behouden van een evenwicht tussen technologie en traditionele lesmethoden;Ethische kwesties zoals privacy, gegevensbescherming, en bias in AI-systemen.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.