Basis: Bouwen aan MS Excel vaardigheden

Excel wordt binnen het onderwijs door veel leerkrachten nog gezien als moeilijk of men denkt dat het programma enkel geschikt is voor complexe berekeningen en uitgebreide databases. Dit is niet het geval, Excel kan je in veel gevallen juist werk uit handen nemen en is ook voor minder uitgebreide bestanden zeer geschikt. Denk daarbij uiteraard aan cijferlijsten, maar ook aan allerhande schema’s, zoals bijvoorbeeld de planning voor de komende ronde spreekbeurten.Door handige functies, zoals het snel doorvoeren van data en automatische berekeningen zal het maken van deze bestanden binnen Excel je veel minder tijd kosten als bijvoorbeeld binnen Word.

DigCompEdu niveau:

A

Platform:

Microsoft

Focus van de training:

Toepassing

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[MS.A.004]

Spreadsheets in het onderwijs;Een spreadsheet opstellen;Data invoeren;Werken met functies;Data filteren en sorteren;Tabellen.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.