Bookwidgets gebruiken in specifieke vakdomeinen

DigCompEdu niveau:

X

Platform:

BookWidgets

Focus van de training:

Domeinspecifiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[BW.X.300]

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.