Bouw aan sociale en emotionele vaardigheden in je klas

Kinderen hebben emoties die net zo complex en reëel zijn als volwassenen, maar hebben niet steeds de vaardigheden om deze emoties op een gezonde manier te uiten of aan te pakken. Sociaal- emotioneel leren (SEL) is dan ook belangrijker dan ooit. In deze opleiding leer je stap voor stap een veilige ruimte creëren voor je leerlingen, en dit m.b.v tools zoals o.a. Google Forms, Slides, Flipgrid, …

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

Google

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[GG.B.155]

Sociaal Emotioneel Leren (SEL);Strategieën voor het ondersteunen van leerlingen bij SEL;Google Form aanmaken in functie van SEL;De gegevens van de leerlingen analyseren;Tools om SEL te integreren;Tips & tricks uit de praktijk.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.