Differentiëren met BookWidgets

In deze bijscholing leer je hoe je digitaal kan differentiëren met BookWidgets. Deze bijscholing loodst je stap voor stap door de verschillende soorten oefeningen en opties in BookWidgets waarmee je (digitaal) differentiëren concreet kan toepassen.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

BookWidgets

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[BW.B.150]

Differentiëren met BookWidgets:Op beheersingsniveau/ prestaties van de leerlingen, Naar leernoden, Op tempo, Op leervoorkeur, Via live widgets.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.