Digitaal evalueren met Google Forms

Deze workshop helpt je Google Formulieren gebruiken als formatief evaluatiemoment om inzicht te krijgen in het leerproces van je leerlingen. Je leert de basisfunctionaliteiten van Google Formulieren. Daarnaast staan we ook stil bij het cyclisch proces gericht op verder leren. Je leert de resultaten van een Google Formulier analyseren en je leerlingen van feedback voorzien. Tijdens deze workshop ontdek je de verschillende toepassingen en mogelijkheden van Google Formulieren. Je verkent samen met de trainer de nodige handvaten aan de hand van voorbeelden in een klascontext. De focus ligt op ontdekken, verwonderen, inspireren en het aanbrengen van technische basisvaardigheden.

DigCompEdu niveau:

A

Platform:

Google

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[GG.A.050]

De kracht van Google formulieren in het onderwijs;Een formulier aanmaken;Een formulier instellen als quiz met automatische correctie en feedback;Verschillende vraagtypes instellen;Een formulier delen, verzenden, invullen;Locked mode;Antwoorden raadplegen en analyseren;Good practices van formatief evalueren met Google formulieren.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.