Digitaal evalueren met MS Forms

Ontdek de kracht van digitale evaluatie met onze workshop "Digitaal Evalueren met MS Forms". Leer het onderscheid tussen formatieve en summatieve evaluatie begrijpen en krijg de vaardigheden om effectief toetsen te maken, beheren en analyseren.

DigCompEdu niveau:

A

Platform:

Microsoft

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[MS.A.050]

Formatief vs summatief​;Microsoft Formulier maken als toets​;Vraagtypes en (toets)instellingen​;Resultaten verzamelen en analyseren​;Samenwerken met collega’s​;Schoolvoorbeelden en tips voor beter gebruik.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.