Een AI-assistent bij het ontwerpen van je lessen

De workshop "Een AI-assistent bij het Ontwerpen van je Lessen" is speciaal ontworpen om onderwijsprofessionals te laten zien hoe ze AI kunnen gebruiken om hun lesontwerp te optimaliseren en te innoveren. Deze workshop richt zich op docenten die geïnteresseerd zijn in het benutten van AI-technologieën voor het verbeteren van hun lesplanning en -ontwerp.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[AI.B.051]

Overzicht van verschillende AI-tools die beschikbaar zijn voor lesontwerp en -planning;Strategieën voor het integreren van AI-assistenten in het lesontwerpproces;Best Practices voor effectief gebruik van ChatGPT in het onderwijs;Voordelen en uitdagingen.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.