Een effectieve hybride leeromgeving opbouwen

Het transformeren van de leraren gaat niet alleen over het verbreden van de vaardigheden van docenten, maar ook over het veranderen van de denkwijze rond het effectieve gebruik van technologie om lesgeven en leren in het digitale tijdperk te ondersteunen.Hoe kunnen we effectieve leerstrategieën faciliteren in een blended en/of hybride leeromgeving? Verruim je didactische bagage om veelzijdig en doelgericht te variëren in werkvormen met de juiste Microsoft tools.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

Microsoft

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[MS.B.153]

Blended Learning als lesontwerp;Organisatorische voorwaarden en valkuilen;De juiste (Microsoft)tools bij je lesontwerp;Quickwins voor een optimale, motiverende leeromgeving;Studentenjourney als activerende blended leercultuur;Denkwijzer ontwerp en organisatie.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.