Effectieve en interactieve leeromgeving met Class Notebook

In deze workshop leer je een stimulerende leeromgeving creëren met Class Notebook. Met ONCN kunnen leerlingen in hun privénotitieblok de leerinhouden zelf structureren en synthetiseren. Bovendien kan de leerkracht met formulieren de voorkennis activeren, nieuwe leerinhouden aanbieden in de inhoudsbibliotheek en taken distribueren.Daarnaast heeft de leerling rechtstreeks toegang tot de cursusinhoud, hand-outs, bordschema’s en ontvangt op een eenvoudige manier feedback, waardoor hij zijn eigen leerproces in handen kan nemen.Verder kan de leerkracht de leerdoelen duidelijk expliciteren en beschikbaar stellen in een cursuspagina. Doordat je via OneNote snel toegang krijgt tot weblinks en multimedia, koppel je eenvoudig de leerinhoud aan de realiteit.Ten slotte kan de leerkracht de leerlingen aan het werk zetten in de samenwerkingsruimte om nieuwe kennis te verwerken.Tijdens deze workshop overlopen we eerst de basisfuncties van OneNote die je tijdens de les kan inzetten om tot een krachtige leeromgeving te komen.

DigCompEdu niveau:

B

Platform:

Microsoft

Focus van de training:

Toepassing

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[MS.B.100]

De verschillende versies van MS OneNote;Een eigen Class Notebook aanmaken;Structuur toevoegen m.b.v. secties en pagina’s;Content toevoegen aan pagina’s;Pagina's en nieuwe secties distribueren naar leerlingen;Werk van leerlingen opvolgen en beoordelen;Digitale leeractiviteiten ontwerpen met het oog op leerwinst en effectiviteit.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.