Ethiek en AI in het Onderwijs.

De workshop "Ethiek en AI in het Onderwijs" is gericht op het verkennen van de ethische aspecten en uitdagingen die gepaard gaan met het gebruik van AI in onderwijsomgevingen. Deze workshop is bedoeld voor onderwijzers, beleidsmakers, technologieontwikkelaars en iedereen die betrokken is bij de integratie van AI in het onderwijs.

DigCompEdu niveau:

A

Platform:

AI

Focus van de training:

Didactiek

Duur van de sessie:

1u30

Opleidingscode

[AI.A.052]

Overzicht van AI-technologieën en hun toepassingen in het onderwijs;Bespreken van recente ontwikkelingen en innovaties in AI die het onderwijs beïnvloeden;De vijf ethische principes van AI: transparantie, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, privacy, en veiligheid;Ethische uitdagingen en dilemma's:gepersonaliseerd leren, gegevensprivacy, bias en discriminatie in AI-algoritmen;De rol van beleid in het vormgeven van ethisch verantwoorde AI-praktijken in het onderwijs;Een ethisch kader voor AI-gebruik in hun eigen onderwijsomgeving.

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.