ICT inzetten in de kleuterklas

Deze workshop biedt kleuterleerkrachten een boeiende verkenning van verschillende educatieve apps en tools om ICT effectief in te zetten in de kleuterklas.

DigCompEdu niveau:

X

Platform:

Google

Focus van de training:

Domeinspecifiek

Duur van de sessie:

3u00

Opleidingscode

[GG.X.300]

Je maakt kennis met een aantal educatieve kleuterapps zoals Smart Symbols, Fonemi en Seesaw;Je ontdekt verschillende creatieve Tools: zoals Chatterpix, animated drawings, Brikki, Thisissand, QuiverVision, Chrome Music Lab en je leert hoe deze tools op een betekenisvolle manier in de kleuterklas ingezet kunnen worden;Je leert eenvoudig te gebruiken apps kennen, zoals BookCreator voor het maken van audioboeken en diverse educatieve platforms zoals BookWidgets, Genial.ly, Learning Apps, Tiny Tap;Je gaat zelf aan de slag met deze educatieve tools en je leert je eigen online lesmateriaal maken voor in de kleuterklas;Je leert digitaal materiaal efficiënt verzamelen en ontdekt handige manieren om deze interactieve materialen op een makkelijke en begrijpelijke manier aan te bieden aan de kleuters;Je krijgt inspiratie, inzichten en praktische tips over het waardevol inzetten van ICT in de kleuterklas, zoals begeleide toegang op iPads, het gebruik van QR-codes, YouTube-playlisten, extensies en meer …

Na deze opleiding je kennis en vaardigheden verder verdiepen?

Dankzij het online opleidingsplatform Schoolupdate ga je zelfstandig aan de slag met het verkennen digitale tools met behulp van interactieve modules en praktische oefeningen.

Ontdek Schoolupdate
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.