Pedagogische trainer: ICT-bootcamps

Solliciteer nu
Ontdek meer

Wie ben jij?

 • Je hebt een hart voor onderwijs en onderwijsvernieuwing.
 • Je beschikt over een pedagogische basiskennis en hebt ervaring in het onderwijs.
 • Je bent op de hoogte van actuele pedagogisch didactische evoluties in het onderwijs.
 • Detachering is mogelijk
 • Je beschikt over sterke coachingsvaardigheden (zowel ten aanzien van groepen als individueel).
 • Je beschikt over een C-niveau op de zes domeinen binnen DigCompEdu kader.
 • Je beschikt over digitale vaardigheden op niveau van GCE level 2 en MCE.
 • Je gaat een voltijds engagement voor anderhalf jaar bij Fourcast.
 • Je gaat flexibel en efficiënt om met voorbereidingen.
 • Je hebt voldoende veerkracht bij het omgaan met uitdagingen of onvoorziene omstandigheden.

Ervaring in het geven van opleidingen is een pluspunt. Bovenal ben je zelf leergierig en gedreven om je kennis en passie over te dragen.


Wat wordt er van je verwacht?

 • Je bent bereid om frequent opdrachten over heel Vlaanderen uit te voeren
 • Flexibiliteit wordt verwacht naar uren toe en naar wissels in de planning in functie van noodwendigheid en in drukke periodes (piekmomenten)
 • Hybride werken: werken op kantoor, bij de klant en telewerk wordt gecombineerd in functie van efficiëntie en klantentevredenheid


Profiel voor perceel 1

 • Je kan zowel in team als zelfstandig resultaat- en oplossingsgericht werken.
 • Je communiceert helder en vlot (zowel mondelinge als schriftelijke)
 • Je gaat aan de slag met kaders zoals TPACK, PICRAT, DigiCompEdu.
 • Je hebt een grondige kennis van het brede ICT-gebeuren.
 • je hebt een grote affiniteit met het creëren van krachtige leer- en werkomgeving waarin je de pedagogisch-didactische aanpak kan verbinden met de juiste ict-middelen.
 • Je bent het aanspreekpunt van een school en zijn deelnemers.
 • Je verzorgt het opleidingsmateriaal en maakt daarbij gebruik van de hedendaagse platformonafhankelijke (digitale) tools.
 • Je zet in op groeigericht coachen, je begeleidt en observeert de deelnemers en geeft hierover feedback.
 • Je hebt de bekwaamheid om planmatig en doeltreffend te werken


Profiel voor perceel 2

 • Je beschikt over praktisch inzicht en een sterk probleemoplossend vermogen.
 • Je stimuleert respect en begrip voor meningen en standpunten.
 • Je werkt resultaatgericht en bent kwaliteitsbewust.
 • Je bent een sterke communicator en bouwt gemakkelijk aan relaties.
 • Je hebt ervaring met ICT-beleidsplan of het coördineren van een beleidsplan op schoolniveau.
 • Je bent overtuigend en inspirerend met een groot bestuurlijk invoelingsvermogen.


Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie met veel expertise en knowhow. We zijn doeners, we laten het vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Interesse? Mail je CV en motivatie naar olav.adami@edu.fourcast.be

Solliciteer nu
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.