Inzicht

DigCompEdu

Het DigCompEdu framework is het Europees referentiekader voor digitale competenties van leraren. Het framework werd ontwikkeld door het Joint Research Centre (JRC), een initiatief van de Europese Commissie, in 2017. 

Doelstelling

Het kader is bedoeld om in detail te beschrijven hoe docenten digitale technologieën kunnen inzetten om onderwijs en vorming te verbeteren en te innoveren. Het framework gaat het didactisch handelen in kaart brengt in plaats van echte technologische kennis.

Wat is het niet?
De focus van het DigCompEdu-kader ligt niet op technische vaardigheden als HTML, FTP en JavaScript programmeren of reparaties van hardware.

Zes domeinen
In het referentiekader worden de noodzakelijke competenties inzake technologie en ICT in de klas opgelijst. DigCompEdu beschrijft 24 competenties in 6 verschillende domeinen:

  • Domein 1: focust op professionele betrokkenheid.
  • Domein 2: focust op gebruiken, vinden, creëren en delen van digitaal lesmateriaal.
  • Domein 3:  focust op gebruik van digitale tools voor lesgeven en leren.
  • Domein 4:  focust op digitaal toetsen en evalueren.
  • Domein 5 : focust op gebruik van digitale technologieën voor de ondersteuning van leerlingen. 
  • Domein 6: focust op aanleren van digitale competenties aan leerlingen.

Niveau van elke leerkracht

Naast het beschrijven van de verschillende digitale competenties maakt het framework een onderscheid tussen 6 niveaus, gaande van A1 (laagste) tot C2 (hoogste). Het niveau duidt aan hoe digivaardig een leerkracht is. Vanuit de EU wordt verwacht dat elke leerkracht  minimum niveau B1 behaalt.

Bij Fourcast hebben we het framework in een Vlaamse context geplaatst en samen met ons team van pedagogische experten vertaald in een uitgebreide analyse van de digitale vaardigheden van leraren. Met de DigiSlim-bevraging gaan we de skills van het leerkrachtenteam, op vlak van elk domein, gaan evalueren. 

Download het hele rapport
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.