use case

Basisschool De Regenboog Kortenberg

De beginsituatie

We maken gebruik van Chromebooks in de klas, maar hebben nood aan ondersteuning om de digitale leermiddelen te beheren. Naast het technische aspect is het natuurlijk wel belangrijk dat onze leerkrachten weten wat ze met Chromebooks kunnen doen.

De aanpak van Fourcast

Iedereen kon een opleiding volgen die specifiek gericht was op hun onderwijsniveau en ICT-vaardigheid. De leerkrachten van het lageronderwijs hebben geleerd hoe ze een Chromebook moeten inzetten in de klas.

Tijdens een vorming krijgen de leerkrachten van de kleuterscholen handige tips over bepaalde tools.

De ICT-coördinatoren kregen een opleiding over technisch beheer en de Google Admin Console.

Het is duidelijk dat de trainers met beide voeten in de praktijk staan. Ze kennen de problemen waarmee leerkrachten geconfronteerd worden en kunnen vanuit hun ervaring en expertise oplossingen aanreiken.


Aan de slag in de klas

Alle leerlingen maken gebruik van Google Classroom voor hun huiswerk en om online samen te werken. De leerkrachten implementeren de Google Apps in de klas.

Duurzaam ICT-beleid

We blijven investeren in het inzetten van ICT in de school, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Samen met Fourcast digitaal in beweging

We hebben een pedagogische studiedag op maat ingepland, waarbij de experten van Fourcast gedifferentieerde workshops zullen geven.

"Bij Fourcast draait het om meer dan de verkoop van hardware. Ze hebben ons geholpen om de juiste toestellen te kiezen op maat van onze school én hoe de leerkrachten die correct kunnen inzetten."

Stijn Dekelver

ICT-coördinator De Regenboog

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.