use case

De Zaaier merkem

De beginsituatie

Dankzij de Digisprong hebben we de ICT-infrastructuur in onze scholengroep kunnen optimaliseren. Het probleem is dat onze leerkrachten over onvoldoende digitale competenties beschikken om Chromebooks en digiborden op een correcte en efficiënte manier in te zetten in de klas.

De aanpak van Fourcast

Fourcast heeft ons aangeraden eerst de ICT-skills van de leerkrachten te analyseren. Dankzij de DigiSlim, een uitgebreide bevraging bij de leerkrachten kan Fourcast de nodige opleidingen op maat van onze gedifferentieerde situatie aanbieden. Tijdens de pedagogische studiedag werd een onderscheid gemaakt tussen de 'basis'- en 'next level'- groep. Die persoonlijke aanpak volgens het niveau in combinatie met de expertise van de trainers zorgt ervoor dat iedereen de pedagogische studiedag zeer positief heeft ervaren.


Aan de slag in de klas

Alle leerkrachten zijn na afloop van de pedagogische studiedag enthousiast aan de slag gegaan met de praktische tips en tricks die ze geleerd hebben.

Duurzaam ICT-beleid

Om te spreken van een duurzaam beleid moet het optimaliseren van ICT-integratie een prioriteit blijven.

Samen met Fourcast digitaal in beweging

Vanuit de pedagogische studiedag gaan we een prioriteitenplan opstellen. We doen daarbij zeker beroep op Fourcast om ons te ondersteunen met hun expertise.

“Kwaliteitsvolle ICT is een prioriteit binnen onze scholengroep. Om de nodige expertise en ICT-vaardigheid te ontwikkelen, kunnen we een beroep doen op het expertenteam van Fourcast.”

Dorine Feryn

Directeur SG De Zaaier

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.