use case

GBS De Dobbelsteen

Verschillende basisscholen namen al deel aan deze bootcamp en boekten zeer positieve resultaten.“Een bootcamp is een investering die met de juiste mindset voor een groot rendement zal zorgen voor de school, leerkrachten én leerlingen”.GBS De Dobbelsteen uit het Oost-Vlaamse Moerzeke volgde het professionaliseringstraject de voorbije maanden. In deze video delen ze hun ervaringen.

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.