use case

Ira, Nele en Kristof van GO! BS De Letterfant hebben de stap gezet op Schoolupdate

Ontdek waarom Ira voor Schoolupdate koos als de sleutel tot duurzame professionalisering van haar team.

Als overkoepelend ICT-coördinator ziet Kristof in Schoolupdate de ideale partner om meer dan 1000 leerkrachten van de hele scholengroep op een efficiënte en duurzame manier ICT-ondersteuning te bieden.

Nele, lerares van het zesde leerjaar, ervaart Schoolupdate als een onmisbare metgezel die haar helpt om ICT op een pedagogisch-didactisch waardevolle manier in te zetten in haar klas.

Bekijk de video hier: https://vimeo.com/927180962/7751fe3524?share=copy

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.