use case

ICT-bootcamp bij VBS De Kap(r)oenen

De verwachtingen

We hebben onze school ingeschreven voor de ICT-bootcamps met als doel de ICT-vaardigheden voor elke leerkracht op persoonlijk en professioneel vlak te verbeteren. Op die manier stellen we de leerkrachten in staat om op hun beurt onze leerlingen te helpen groeien in hun ICT-vaardigheden.

De aanpak

De aanpak in de bootcamps verschilt van wat leerkrachten gewend zijn en wordt door niet ICT-vaardige leerkrachten als uitdagend ervaren. Het opstellen van een specifieke leervraag in een vakgebied waarin ze minder zelfverzekerd zijn, is lastig, maar biedt wel veel kansen. Eenmaal de leervraag concreet is, worden verschillende digitale tools aangeboden.  Uiteindelijk is het aan de leerkrachten om zelf de tools te vinden die het beste bij hen passen en aansluiten bij hun leervraag en klaspraktijk. Dit proces is niet eenvoudig, maar het moedigt leerkrachten aan om na te denken over hun exacte behoeften en stelt hen in staat om kennis te maken met diverse tools.

Enkele leerkrachten hadden een grote duw in de rug nodig om aan de slag te gaan met de materie. De ICT-nieuwsgierige en digi-vaardige leerkrachten zien veel kansen om hun lesgeven te boosten door de opleiding.

Stap voor stap

Dankzij trainer Sylvia kan elke deelnemende leerkracht iets uit de bootcamp halen. Ze luistert naar elke vraag om vanuit de individuele noden van elke leerkracht mee te denken en samen naar oplossingen te zoeken. We zijn enorm dankbaar dat wij deel mogen uitmaken van dit project!

Ook een ICT-bootcamp op jouw school?
“Elke leerkracht zal, elk op zijn/haar niveau, stappen gezet hebben in het digitaal groeien”

Sandra De Buck

Directeur Vrije Basisschool De Kap(r)oenen

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.