use case

Scholengroep Guldenberg, Wevelgem

De beginsituatie

Bij de overstap naar het gebruik van Chromebooks in de klas waren we op zoek naar een efficiënte manier om pedagogische winst te boeken bij de integratie van ICT in de klas. Fourcast heeft ons ondersteund bij zowel de implementatie van de chromebooks op de klasvloer, als het opleiden van de leerkrachten met pedagogische tips om de toestellen goed in te zetten in de klaspraktijk.

De aanpak van Fourcast

Vanaf het eerste contact werd een gedetailleerd schema opgesteld voor het volledige traject waarbij rekening gehouden werd met onze doelen, noden en wensen. Enkele ICT-vaardige leerkrachten hebben de opleiding tot Google Certified Educator gevolgd en fungeren nog steeds als "ankerfigueren" binnen de scholengroep.

De opleidingen van Fourcast hebben onze leerkrachten de mogelijkheden op ICT-vlak aangetoond. De toestellen worden nu pedagogische goed ingezet. Die didactische omgeving stimuleert het samenwerken en delen.

Samen digitaal

  • Duurzaam ICT-beleid: Met oog op de toekomst willen we verder bouwen aan een duurzaam ICT-beleid. We zullen aankloppen bij Fourcast om ons hierbij te ondersteunen.
  • Duidelijke, gedragen visie: Door een duidelijke visie uit te dragen met de hele scholengroep en een toekomstplan uit te stippelen, willen we werken naar een mentaliteitswijziging bij ons onderwijzend personeel.
  • Met dank aan de begeleiding van Fourcast: Op pedagogisch didactisch vlak is het nauw contact met Fourcast leerrijk om aan te voelen wat er leeft binnen het onderwijsveld en wat de noden zijn.
Bij de vormingen wordt er echt vanuit de praktijk gewerkt en dat VOEL je. Er is betrokkenheid, empathie en veel geduld voor elke leerkracht.

Bert Vanhauwaert

ICT-coördinator

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.