use case

Scholengroep Impact, Brugge

De beginsituatie

Sinds 2014 heeft onze scholengroep belangrijke stappen gezet in de richting van digitale transformatie. In 2019 hebben we 1200 Chromebooks aangekocht, maar die werden eigenlijk niet echt gebruikt. Om maximale meerwaarde uit onze investering te halen, hebben we aangeklopt bij Fourcast om ons te helpen die toestellen optimaal in te zetten.

De aanpak van Fourcast

Samen met Fourcast hebben we een digi-journey en implementatietraject opgestart. Er is echt sprake van een samenwerking, onze doelen worden aan concrete opleidingen gekoppeld. Honderden leerkrachten hebben dankzij Fourcast een Google Educator Certificaat behaald. Ook onze leerkrachten hebben die opleiding volbracht en zijn enthousiast aan de slag gegaan met de aangereikte tools en methoden.

De aanpak van Fourcast heeft ons getriggerd om de organisatie van ons basisonderwijs te hervormen. Alle (ondertussen duizenden) chromebooks worden centraal beheerd, over de verschillende basisscholen heen.

Samen digitaal

  • Helemaal klaar voor afstandsleren: Toen in 2020 corona uitbrak, waren onze leerkrachten uitgerust met kennis van digitaal lesgeven en hadden onze leerlingen allemaal een chromebook. Dankzij Fourcast hebben onze leerlingen fulltime les blijven volgen zonder problemen.
  • Efficiënt online: Door het optimaal implementeren van ICT kan het onderwijzend personeel efficiënt samenwerken en digitaal lesmateriaal wordt met elkaar gedeeld. De leerkrachten zijn leergieriger geworden en zoeken zelf
    informatie, tools en leermiddelen op.
Wij hebben van ons project een succesverhaal kunnen maken dankzij Fourcast

Michael Van de Straete

Strategisch adviseur algemeen directeur

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.