use case

Sint-Maartencampus, Beveren

De beginsituatie

Bij het uitrollen van de digisprong hebben we gekozen voor een Chromebook per leerling. Onze onderwijzend personeel heeft nood aan ervaring met Chromebooks in de klaspraktijk en het werken met Google Workspace.

De aanpak van Fourcast

Bij de visieworkshop komen directie, middenkader en ICT-coördinatoren samen om na te denken over de implementatie van technologie in onze school. De workshop maakt gebruik van samenwerkingstools waarbij we de verschillende ideeën op lijsten en visualiseren.

Om onze visie en missie correct en duurzaam te vertalen naar de dagelijkse leeromgeving hebben we ook een pedagogische studiedag georganiseerd. Met een DigiSlim bevraging werden de ICT-vaardigheden van onze leerkrachten in kaart gebracht. Op basis van die
analyse heeft Fourcast de workshops ingericht op maat van onze visie en het niveau van de leerkrachten.

Always on

Na afloop van de visieworkshop en de pedagogische studiedag komt alle gebruikte materiaal ter beschikking. We kunnen nog steeds bij Fourcast terecht met alle vragen van onze leerkrachten.

Duidelijke, gedragen visie

De visieworkshop is de ideale startpositie om zeker te zijn dat de directie en ICT-coördinatoren op dezelfde lijn zitten. Daaruit kan het beleid "gestuurd" worden.

Samenwerking

Fourcast zorgt voor dat extra duwtje in de rug dat onze school nodig heeft om aan de slag te gaan met ICT in de klas. We willen op de lange termijn samenwerken.

“Er ontstaat een wisselwerking tussen de school en leerkrachten enerzijds en Fourcast anderzijds. De trainers reiken ons de handvaten aan vanuit hun ervaring. Wij gaan de ICT dan zinvol inzetten in de klas."

Bart De Rudder

ICT-Coördinator

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.